Opublikowano: 19 kwietnia 2020 przez Raffi

Upadłość Konsumencka prostym językiem

Upadłość Konsumencka została już opisana w Internecie wielokrotnie. W artykule postaram się wyjaśnić prostymi słowami to co zostało napisane np. w Wikipedii, lub na innych portalach.
W wielkim skrócie jeśli ogłosimy oczywiście przez Sąd Upadłość Konsumencka, to pozbywamy się większości zadłużenia, oraz ( nie każdy zdaje sobie z tego sprawę ) całości posiadanego majątku. Istnieje jednak wyjątek, jeśli podpiszemy układ z wierzycielami, mamy możliwość zatrzymania mieszkania lub domu w którym mieszkamy. Jeśli natomiast nie podpiszemy układu, otrzymamy wtedy z masy upadłościowej, czyli zlicytowanego majątku, kwotę na 2 letni czynsz na wynajęcie mieszkania.

Dlaczego większości zadłużenia?

Otóż postępowanie upadłościowe nie obejmuje takich zadłużeń jak zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Co nam daje Upadłość Konsumencka?
Otóż wszystkie nasze zobowiązania zostają umorzone w całości lub części, a nasz majątek zlicytowany. Jeśli zobowiązania zostaną umorzone w części wówczas, pewną ich część będziemy spłacać w ratach przez okres 3 lat, w kwocie realnej do spłaty dla naszych dochodów. Jednocześnie komornik, będzie musiał umorzyć wszystkie postępowania egzekucyjne wobec nas, a nasze zobowiązania automatycznie zostaną umorzone. Czyli pozbędziemy się potrzeby spłacania kredytów pożyczek i podobnych zobowiązań.

Jeśli potrzebujesz więcej Informacji skorzystaj z Antykomornika Albert

UdostępnijTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook