Faktoring a płynność finansowa

Opublikowano: 19 lipca 2015 przez Raffi

Faktoring to ogólnie dodatkowe finansowanie przedsiębiorstwa, bez utraty jego zdolności kredytowej.

Faktoring czyli usługa świadczona przez banki i inne instytucje finansowe polega na finansowaniu obrotu między firmami. Czyli firma A sprzedaje firmie B towar lub usługę wystawiając fakturę z określonym terminem płatności. Firma zajmująca się faktoringiem wypłaca należność za fakturę firmie A natychmiast po jej wystawieniu. Natomiast firma B płaci za tą fakturę firmie faktoringowej w terminie zgodnym z tym który widnieje na fakturze.

Korzyści z takiego rozwiązania są trójstronne:

1. Firma A sprzedaje towar bądź usługę z odroczonym terminem płatności, ale otrzymuje zapłatę  natychmiast.

2. Firma B otrzymuje towar z odroczonym terminem płatności. ( ten termin jest z reguły długi, 30, 60, 90,120, 180 dni. czasami nawet rok)

3. Firma faktoringowa otrzymuje ustalone wynagrodzenie za usługę, (odsetki od kredytu kupieckiego)

Decydując się na faktoring znacznie poprawiamy sobie płynność finansową niewielkim kosztem bez obniżenia naszej zdolności kredytowej, ale i możemy dzięki takiej usłudze powiększyć ilość swoich odbiorców o tych którzy akurat znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej i nie są w stanie zapłacić za towar w gotówce lub w krótkim okresie czasu. Takie są zalety faktoringu. Oczywiście są i pewne koszty, otóż musimy zapłacić firmie faktoringowej pewną prowizję. Ta prowizja z reguły jest w wysokości zwykłych odsetek bankowych. Istotną rzeczą jest fakt że nie potrzebujemy żadnego zabezpieczenia. Zabezpieczeniem jest sama należność wynikająca z wystawionej faktury, która przechodzi na rzecz firmy faktoringowej.

Korzystając z faktoringu nie zawsze otrzymujemy natychmiast 100% wartości faktury, musimy w jakiś sposób poręczyć a jej zapłatę, dlatego najczęściej to bywa w taki sposób że otrzymujemy 90% wartości wystawionej faktury natychmiast, natomiast pozostałe 10% dopiero po zapłacie przez naszego odbiorcę należności za fakturę firmie faktoringowej.

Na naszym rynku działa wiele firm zajmujących się faktoringiem, Jednak na początek warto skorzystać z usług Bibby Financial Services  , gdyż możemy bez ponoszenia kosztów przetestować sobie usługę przez okres 3 miesięcy.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości finansowania przedsiębiorstw, w tym również małych jednoosobowych firm wejdź na stronę przygotowaną specjalnie dla firm, znajdziesz tam wszystko na temat faktoringu, leasingu, kredytów i rachunków firmowych, a także największą bazę danych w której znajdziesz kontrahenta, lub sam polecisz swoje usługi i znajdą cię inni – kliknij tutaj